Emisjon III – NRP Eiendom 2016 Invest AS

NRP 2016 AS fortsetter kapitalinnhentingen etter at NOK 737 millioner er kommittert i løpet av 2. halvår 2016. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Fondet har som investeringsmandat eiendom innenfor logistikk, lager, kontor, lett industri, volumhandel og kombinasjonsbygg. Det geografiske fokuset er på Sverige, Finland, Norge og Danmark.

Emisjon III i NRP Eiendom 2016 Invest AS starter 24. januar 2017 og løper til 3. mars 2017. Fondets emisjonsperiode varer til og med 1. juli 2017 og fondets størrelse er inntil NOK 1.500 millioner.

Fondsstrukturen er i form av et AS med minstetegning NOK 10 mill (master-fond), og et tilførselsfond med minstetegning på NOK 100.000. Både master- og tilførselsfondet vil bli registrert som Alternative Investeringsfond (AIF) etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

 

For ytterligere informasjon, kontakt Axel Wroll-Evensen (23 11 58 84).